fbpx Skip to content

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pri platbách za produkty a služby priamo ponúkané na tejto stránke súhlasíte s týmito podmienkami.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tejto stránky a to Mgr. Ján Dulovič, so sídlom na adrese Suchoňova 340/9, 058 01  Poprad, IČO: 50886339, DIČ 1048752188, telefónne číslo 0940 934 933, email: dulovicjan@gmail.com

Zapísaný: Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 740-33296

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie obsahu alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a kurzov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú prevažne vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Autor, poskytovateľ služby vám službu poskytuje na základe svojich najlepších vedomostí a úmyslov.

V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto tematike, alebo zobrazované ako inzercia objednaná treťou stranou.

Platby je možné uskutočňovať po odoslaní objednávky bežným bankovým prevodom po vystavení a dodaní faktúry s uvedením variabilného symbolu, prostredníctvom platobného systému PayPal z účtu prislúchajúceho adrese zadanej v objednávke,  či na dobierku. Možnosť platieb inými spôsobmi, ako hotovosťou, kreditnou, debetnou kartou, cudzou menou, virtuálnou menou závisí od charakteru služby a dohody medzi dodávateľom a objednávateľom.

Služby poskytované prostredníctvom webstránky sú špecifickejšieho charakteru, kde pri väčšine je potrebný individuálny prístup a konzultácia s objednávateľom. Termín ich dodania sa preto môže líšiť v závislosti od jej charakteru a vyťaženosti poskytovateľa. Poskytovateľ si preto vyhradzuje termín na vypracovanie a dodanie individuálnej služby minimálne 7 dní a maximálne 30 dní od zaplatenia objednávateľom. Taktiež si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby z dôvodu plnej časovej vyťaženosti, či iných relevantných dôvodov.

Za všetky služby sa platí vopred.

Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 30 dní od objednania a zaplatenia akéhokoľvek produktu či služby na stránke www.zdravievpohybe.sk, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. V prípade služieb mu tým pádom predávajúci vráti platbu, alebo alikvotnú časť platby, za  ktorú služba nebola kupujúcim využitá.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky platia len pre služby a produkty priamo ponúkané a predávané prostredníctvom tejto webstránky, teda priamo prostredníctvom jej prevádzkovateľa.

Ponuka služieb a produktov tretích strán a osôb, ktoré sú zverejnené prostredníctvom tejto webstránky formou inzercie, reklamy, osobnej web vizitky a pod. sa riadia ich vlastnými obchodnými podmienkami, o ktorých sú povinní vás informovať.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.11.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

FAKTURAČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE

Mgr. Ján Dulovič

Suchoňova 3470/9

058 01 Poprad

IČO: 50886339

DIČ: 1048752188

 

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Číslo účtu: 000000- 2201173505/8330

IBAN: SK1483300000002201173505

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

PREVÁDZKOVATEĽ WEBSTRÁNKY

Mgr. Ján Dulovič

Email: dulovicjan@gmail.com

Telefón: 0940 934 933

error: Obsah je chránený !!!