fbpx Skip to content

Objavte Pilates


Správne precvičovanie Pilates vám v krátkom čase prinesie všetky jeho pozitíva. 

Cvičenie Pilates, resp. pilatesova metóda je komplexne premyslený súbor cvičení, ktorým sa precvičujú všetky svaly tela, s hlavným zameraním na jeho stred. Stred tela, alebo core, je stredobodom jeho celkovej sily. Je zapojené do každého pohybu človeka.

Pilates je kombinácia cvičení, ktoré vznikli na základe učení východných kultúr a moderného európskeho pohľadu. Dlhé storočia bolo súčasťou východných učení aj ľudské telo, ako zložka celkovej harmónie s ľudskou dušou.

Zdravé a funkčné telo je predpokladom na zdravý a kvalitný život.

História pilates

John Hubertus Pilates

(1983 – 1967) zakladateľ cvičenia, oddelil od východných cvičení prvky náboženstva a filozofie a pridal ďalšie metódy na základe jeho dlhoročných cvičebných skúseností a neustáleho vzdelávania sa. V detstve trpel niekoľkými vážnymi chorobami, preto sa začal venovať fyzickým aktivitám a postupne sa z neho stal zdravý a silný muž. Pôsobil v rôznych športoch, vo svojom období bol ikonou dokonalosti tela, na základe čoho bol aj žiadaným modelom pre rôzne publikácie. Kľudne môžeme povedať, že bol prototypom starogréckej predstavy kalokagatie, ako dokonalej harmónie tela a ducha.

zdroj: youtube.com
zdroj: youtube.com (studio pilates international)

Výhody Pilates cvičenia a jeho pozitívne účinky

Moderná, uponáhľaná doba so sebou prináša množstvo stresu a zlých návykov, čo sa odráža aj na zdraví a tele. Sú to hlavne rôzne bolesti chrbtice, krku, bolesti hlavy. Väčšina bolestí má svoju príčinu v nesprávnom pohybe a držaní tela. Monotónne pohyby v práci, sedavé zamestnanie oslabujú dôležité svalové skupiny. Nerovnomerná záťaž tela, ku ktorému sa v mnohých prípadoch pridáva aj psychická záťaž, môže vyústiť do katastrofálnych stavov, v ktorých už na pomoc prichádzajú ortopédi, reumatológovia a chirurgovia.

Prevenciou pred zdravotnými problémami je správny a pravidelný pohyb

Pilates cvičenie je najideálnejším prostriedkom takého pohybu. Od svojho vzniku sa stal obľúbeným pre rôzne športové odvetvia ako kompenzačné cvičenie a stal sa aj súčasťou rehabilitačných cvičení a fyzioterapie v celom svete.

Pri správnom precvičovaní môžeme pozitívne účinky Pilates spozorovať už po jednom mesiaci. Ustúpia bolesti chrbta, bolesti hlavy alebo bolesti krku. Telo sa stáva pevnejšie a pružnejšie. Pilates je nápomocný aj pri chudnutí a spaľovaní tukov. Tuky máme pousadzované aj v iných partiách tela, ktoré pri bežných športových aktivitách nemusíme zapájať. Pri pilates sa zapájajú a precvičujú všetky partie. Správnym cvičením, hlavne dýchaním, sú zapájané a precvičované aj svaly panvového dna, čoho odrazom je skvalitnenie a intenzívnejšie prežívanie sexuálneho života. Boli prípady, kedy sa aj pri samotnom cvičení pilates dosiahol orgazmus.

Pilates, ako aj iné športy, má taktiež svoje pravidlá a zásady. Tie pozitívne a rýchle účinky sa dostavia len pri prísnom dodržiavaní tých pravidiel. Naopak, nesprávnym cvičením si môžeme ublížiť. Tak, ako pri každej nesprávne vykonávanej činnosti.

Základným pravidlom pilates je správne a presné prevedenie cvikov. Je potrebné na to dbať, aby sa naša námaha neminula účinku.

Ďalšími princípmi sú koncentrácia a kontrola. Pozornosť musí byť zameraná na vykonávanie cviku, pričom kontrolujeme jeho správnosť a uvedomujeme si každý pohyb.

Každý pohyb má byť plynulý. Len tak docielime jeho podstatu.

A najdôležitejším princípom pilates cvičení je správne dýchanie a zameriavanie sa na stred tela, z ktorého každý pohyb vychádza. Správne dýchanie, pomáha správne okysličovať krv, čo pomáha aktivovať hlboké svalstvo a udáva rytmus cvičenia.

Ďalším dôležitým faktorom pilates je správne dodržiavanie základných pohybových princípov. Správna pozícia hlavy a krčnej chrbtice, lopatiek, panvy, hrudníka a správne dýchanie sú základným kameňom Pilates.

„Niekoľko dobre premyslených a správne urobených pohybov vo vyváženom poradí nahradí celé hodiny nedbalo cvičenej gymnastiky alebo neprirodzeného pohybu.“  J. H. Pilates

Pilates sa odporúča cvičiť minimálne dvakrát týždenne, optimálne sú odporúčané tri cvičebné jednotky do týždňa. Ako kompenzačné cvičenie popri iných, hlavných športových aktivitách, aspoň raz, dvakrát v týždni.

Pilates sa zvykne precvičovať v centrách, alebo na mieste podľa požiadaviek klienta. Pri individuálnych cvičeniach sa inštruktor venuje len jednému, nanajvýš dvom cvičiacim. Vďaka tomu vie precíznejšie vysvetliť každý cvik a odkontrolovať jeho prevedenie. Cvičenec si tak rýchlo osvojí všetky základné princípy a naučí sa správne vykonávať každý zo základných, prípadne aj zložitejších cvikov.

To znamená, že výsledky cvičenia sa prejavia oveľa skôr, ako pri cvičení v skupine.

Pri osobnom cvičení môžeme pozitívne zmeny pilates spozorovať už po jednom, dvoch mesiacoch, kdežto pri skupinách, kde sa nám dostatočne nevenujú, to môžu byť aj roky. Pritom je pri nesprávnom cvičení aj väčšie riziko zranenia, Naopak pri individuálnom sme pod stálym dohľadom inštruktora.

Jedinou nevýhodou individuálnych cvičení môže byť vyššia cena. Avšak pri uvedomení, že tým investujeme do svojho zdravia, do prevencie zranení, do lepších a skorších výsledkov, do kvality, môže byť vyššia cena v konečnom dôsledku oveľa nižšia, v porovnaní s výhodami a dosiahnutými výsledkami oproti cvičeniu v skupinách.

A ako vravel Pilates:

Po desiatich lekciách cítite, po dvadsiatich vidíte a po tridsiatich máte úplne nové telo. 

error: Obsah je chránený !!!